Zbor za republiko se pridružuje izjavi o ideološkem aktivizmu na RTV Slovenija

objavil Glasno2 dne 25.03.2020

V gibanju GLASNO! smo prejeli podporo Zbora za republiko, s katero se pridružuje izjavi, v kateri razgaljamo ideloški aktivizem nekaterih zaposlenih na RTV Slovenija. Poudarjajo, da nacionalne medijske hiše, ki se v tridesetih letih od osamosvojitve dalje ni bila sposobna osvoboditi določene skrajno ideološke agende, ne potrebujemo in nočemo. Izjavo objavljamo v nadaljevanju.


Zbor za republiko

Ljubljana, 25. marca 2020

Gibanje GLASNO!

Zadeva: Vaša izjava »Ideološki aktivizem na RTV Slovenija«, ki ste jo na svoji spletni strani objavili dne 24.03.2020

Zbor za republiko se pridružuje vaši izjavi, ki je natančno in korektno pokazala osrednji problem nacionalne medijske hiše, od katere plačniki njenega delovanja pričakujemo ideološko distanco in objektivno osvetljevanje družbenih problemov. Za nas je nesprejemljivo, da določene informativne programe vodstvo zavoda zaupa ljudem, ki pri svojem delu niso sposobni profesionalno preseči svoje sovražno politične ozkosti. Nacionalne medijske hiše, ki se v kar tridesetih letih po osamosvojitvi ni sposobna osvoboditi določene skrajno ideološke agende, ne potrebujemo. In jo tudi nočemo!

za Zbor za republiko, France Cukjati, dr. med., predsednik