Nedopustno je, da skuša predsednik ZZB NOB cenzurirati program javne RTV

objavil Glasno3 dne 02.08.2018

Evropski poslanci iz vrst ELS z zaskrbljenostjo spremljamo razprave, ki so se razvile v Sloveniji po zadnji oddaji Intervju, kjer je voditelj oddaje Jože Možina gostil predsednika vladne komisije za prikrita grobišča dr. Jožeta Dežmana.

Nedopustno in nesprejemljivo je, da skuša predsednik ZZB NOB Tit Turnšek cenzurirati program javne RTV. RTV Slovenija je namreč po zakonu dolžna zagotavljati verodostojne in kakovostne informacije o vseh pomembnih političnih, zgodovinskih, socialnih ter ekonomskih dogodkih. Prav tako mora širiti razumevanje slovenske zgodovine, spodbujati kulturo javnega dialoga ter omogočati širok prostor za javne razprave o problemih v družbi. Ravnanje, kot ga je od vodstva RTV v zvezi z omenjeno oddajo zahteval Tit Turnšek, bi pomenilo ravnati v nasprotju z zakonom o RTV, predvsem pa bi eklatantno kršilo medijsko svobodo.

Naj dodamo, da obtožbe in ideološko motivirana gonja Tita Turnška ter napadi in politični pritiski proti novinarju Jožetu Možini pomenijo resno opozorilo, saj se na ta način ustvarja načrtno sovraštvo do novinarjev ter se jih skuša osebno diskreditirati zato, da bi se namesto družbeno-kritičnih, svobodnih in neodvisnih novinarjev ponovno vzpostavila sfera novinarjev kot družbenopolitičnih delavcev v službi avtokratičnega režima. Evropski poslanci menimo, da se je treba takšnemu diskurzu odločno upreti.

Ob tem evropski poslanci iz vrst ELS izrekamo vso podporo in priznanje vsem novinarjem, zgodovinarjem, publicistom, nevladnim organizacijam in mnogim drugim, ki s svojim delom širijo polje spoznavanja in razumevanja slovenske polpretekle zgodovine, prežete z grozotami nacionalsocializma, fašizma in komunizma in ne pristajajo na to, da je edina resnica tista, ki jo širijo pripadniki ZZB NOB in nasledniki komunizma. Menimo tudi, da razprave in pogovori kot je bil intervju z dr. Jožetom Dežmanom, zgolj večajo polje demokratičnosti in utemeljujejo svobodo govora kot ustavno zagotovljeno človekovo pravico. Spodaj podpisani poslanci bomo v primeru kršenja medijske svobode ukrepali na najvišjih instancah inštitucij Evropske unije.

Dr. Milan Zver
Alojz Peterle
Romana Tomc
Franc Bogovič
Patricija Šulin